Publication

Dynamic Materials Design Laboratory

Publication

Publication

Technology Roadmap for Flexible Sensors
Author
Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos,
Journal
ACS Nano
Year
2023

Technology Roadmap for Flexible Sensors | Review Article | ACS Nano